Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425

Parikkalan paikallisosaston kotisivut

Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425 - Parikkalan paikallisosaston kotisivut

Eläkeelle siirtyminen

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita, jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta eli 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan 4 kertaa vuodessa 24 euron suuruisena eränä. Jäsenmaksuviitteet jäsenmaksun maksamista varten voit tilata jäsenpalvelusta. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki liiton jäsenedut myös eläkkeelle jäätyäsi.

Jäsenpalvelun puhelinpalvelu numerossa 010 7703 430 on avoinna ma–to kello 9–12.

Voit tehdä muutokset netissä; https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/ota-yhteytta/

(klikkaa linkin kohtaa hiiren ykköspainikkeella, niin pääset suoraan jäsenpalvelun sivulle)

 

Syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous on 4.11  klo 18.00 Paikkana on Juhlatila Louhela, tarkoitus ruokailu järjestää kokouksen yhteyteen. Sinne ovat jäsenet tervetulleita ja kaikkien osallistuvien kesken arvotaan Kultajousi lahjakortti. Ilmoittautumiset Sari Jäppiselle 29.10.2020 mennessä puh. 050 347 5470 Kerrothan myös mahdolliset ruoka-aineallergiat. Maskisuositus!

Ruokana:  Vihreä salaatti mix, Smetanakurkku, Tomaatti-sipuli Kurpitsa-salaatti, Salaatinkastike,

Broilerifilee kastikkeessa, Riisi, Höyry-kasvikset

Jälkkärinä: kahvi ja leivonnainen

Työehtosopimus 1.4.2020 −28.2.2022

Sopimus pähkinänkuoressa. Lue tarkemmat seikat linkistä ” Uusi KvTes”

Sopimuskausi on 1.4.2020 −28.2.2022 (23 kuukautta).

Ensimmäinen yleiskorotus 1.8.2020 joko 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia. Euromääräinen korotus maksetaan niille henkilöille, joiden tehtäväkohtainen palkka on korkeintaan 2131,15 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka ylittää kyseisen summan, korotus maksetaan prosenttikorotuksena.

Toinen yleiskorotus 1.4.2021. Yleiskorotus on 1,0 prosenttia.

Henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavasti edellä mainittuina ajankohtina 1,22 prosenttia ja 1 prosentti.

Paikallinen järjestelyerä on suuruudeltaan 0,80 prosenttia ja se maksetaan 1.4.2021.

Kiky-tunnit poistuvat elokuussa
Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020. Uuden KVTES:n mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Kilpailukykysopimukseen liittynyt lomarahojen leikkaus päättyi vuonna 2019.

Vuonna 2021 työntekijät ja viranhaltijat voivat vaihtaa lomarahansa tai osan siitä vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa. Suullinen sopimus ei riitä, vaan sopimus on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Lehtikirjoitus

Posti kulkee. Parikkalan Sanomat 2.4.2020
Parikkala, parasta yhdessä?
Parikkalan Kunnalliset JHL ry os. 425 on saanut yhteydenottoja jäseniltään liittyen kunnan toimintaan henkilöstönsä suhteen. Kunnan päättäjiltä toivomme avointa, keskustelevaa lähestymistapaa työntekijöitään kohtaan. Nyt henkilöstö kuulee heitä koskevia asioita kyliltä tai lukee niistä sanomalehdistä.
”Kunnan viranhaltijat valmistelevat teknisten palveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamista yhdessä Rautjärven kanssa ensi vuoden alusta lähtien. Asia on kirjattu kuntien tämän vuoden talousarvioihin. Parikkalassa teknisissä palveluissa sekä ruoka- ja puhtauspalveluissa on noin 40 työntekijää ja Rautjärvellä noin 25. Työntekijämäärä on kuntien kokonaisuuteen nähden merkittävä.” Näin asiasta kerrottiin Etelä-Saimaassa 18.2.2020. Parikkalan kunnan työntekijöitä ei ole asiassa lähestytty millään lailla. Asiasta ei ole keskusteltu, ei tiedotettu, JHL:n pääluottamusmies on myös asiassa lehtitietojen ja huhupuheiden varassa.
Uusi tilanne tuli eteen koronaviruksen takia, kun koulut suljettiin 18.3. Tämä kosketti— kunnan työntekijää, jotka työskentelevät Kirjolan ja Saaren kouluissa. Koulunkäynninohjaajat saivat yllättäen maanantaina 23.3. kutsun infotilaisuuteen tulevan työnkeskeytyksen johdosta. Se alkoi heti seuraavana päivänä 24.3. Kunnan johtoryhmä oli käsitellyt asiaa perjantaina 20.3. ja päättänyt keskeyttää ohjaajien työt. Asiasta ilmoitti rehtori maanantaina. Olisiko ollut hyvää henkilöstöjohtamista kertoa asiasta hyvissä ajoin ennen keskeytyksen alkamista? Olisiko voinut antaa työntekijöille aikaa reagoida asiaan? Olisivatko työntekijät sen ansainneet?
YT-neuvotteluja ei tarvinnut työnantajan mukaan, koska nyt on poikkeustilanne, korona, koulut ovat kiinni, ei ole tarvetta eikä töitä ohjaajille. JHL:n mukaan neuvotteluja olisi pitänyt käydä ja pääluottamusmiestä informoida tulevasta. Samalla kunnanhallitus päätti tiistaina 24.3. aloittaa poikkeusoloihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut muun henkilöstön kanssa. Siitäkin tieto tuli paikallislehden kautta työntekijöille 26.3. YT-neuvottelut ovat valitettavan yleinen tilanne muuallakin Suomessa, vaikka Suomen hallitus vetoaa kuntiin, että pidättäytyisivät mittavista irtisanomisista ja lomautuksista koronaviruksen aiheuttamassa epävarmuudessa.
Joissakin kouluissa ohjaajat jatkavat oppilaiden tukemista etänä samaan tapaan kuin opettajat opettavat. Oppilailta ei ole mihinkään hävinnyt tarve ohjaajan tukeen. Vanhemmat joutuvat selviämään kotona lapsien etäkoulunkäynnin kanssa itsekseen. Opettajat joutuvat valtavan työtaakan alle ja heiltä vietiin pois heidän työtään tukeva koulunkäynninohjaaja. Suurin harmi on kuitenkin oppilaita kohtaan, jotka hyötyisivät ohjaajilta saamastaan tuesta.
Voimmekin kysyä millaista henkilöstöjohtamista Parikkalassa halutaan noudattaa. Olisiko korrektia ja hyvää johtamista keskustella henkilöstönsä kanssa asioista? Haluaako kunnan johto viestiä työntekijöilleen arvostavansa heitä ja heidän olevan tärkeitä, niin tärkeitä, että asioista avoimesti keskusteltaisiin. Siltä ei kunnan työntekijöistä tällä hetkellä todellakaan tunnu. Työntekijät ovat huolissaan tulevasta, onko työpaikkoja, miten tässä edetään, miksi kukaan ei kerro mitään. Tällä hetkellä on tunne, että meidät on unohdettu, meillä ei ole väliä.
Parikkalan kunnan henkilöstöstrategiassa puhutaan tehokkaasta ja avoimesta tiedonkulusta. Kuinka hyvin tämä on toteutunut? Mielestämme ei kovin hyvin. Toivommekin työnantajan panostavan enemmän huomioita avoimuuteen ja henkilöstön kuulemiseen, henkilökunnan motivointiin ja hyvinvointiin. Näin viihtyvyys työssä lisääntyy, joka näkyy siten tuloksellisuudessa ja sitoutumisessa.

Parikkalan Kunnalliset JHL ry os. 425:n hallitus jäseniensä puolesta

Parikkalan-Rautjärven Sanomat 20.5.2020

Humiseva Harjulinnan Harju

Kunnassa on tällä hetkellä suunnitelmia, jotka koskettavat kunnan työntekijöitä. Viimeisempänä kunnan teknisen toimen muutokset. Asiassa edetään kovalla vauhdilla ja pelkona on, että asiaa ei käydä tarpeeksi ja avoimesti läpi kunnan viranhaltijoiden, valtuutettujen, työntekijöiden ja kuntalaisten kesken. Työpaikalla tapahtuvat muutokset, joilla on vaikutuksia henkilöstöön, kuuluvat yhteistoiminnan asiapiiriin, mikäli muutokset vaikuttavat olennaisella tavalla henkilöstön asemaan tai työehtoihin. Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoiminnassa käsiteltävän asian, niitä tulee käsitellä yhteistoiminnassa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin asiasisältöihin voidaan vielä aidosti vaikuttaa.

Asiasta ei näköjään aiota keskustella eikä tiedottaa ennen kuin päätökset on tehty. Henkilöstö on täysin unohdettu. Muutokset koskevat kuitenkin 1/3 työntekijöistä ja jos mukaan otetaan lomituspalvelujen suunnitellut muutokset, puhutaankin jo yli 50 % työntekijöistä.

Elinkeinojohtajan irtisanomisen myötä ollaan tilanteessa, jossa elinkeinoelämää pitäisi kehittää .Nyt suunnataan katseita Imatran seudun kehitysyhtiön palveluihin. Samoin huhut kertovat ruokapalvelujen ostosta Imatralta. Ruoka siis kuljetetaan Imatralta Parikkalaan. Parikkala on mukana HINKU-hankkeessa ja kunnan nettisivuilla todetaan: ”Liikenteen polttoaineet ovat Parikkalan merkittävin kasvihuonekaasulähde. Yksityisten ja julkisten palvelujen keskittäminen lisää liikennöintitarvetta koko suuren ja pitkänomaisen kunnan alueella.” Tätä vasten ajatus ruuan valmistamisesta ja kuljettamisesta tuntuu naurettavalta. Ruuan paikallisuus ja lähituottajat kärsivät tällaisesta asiasta myös.
Jos palveluja ulkoistetaan, on tehtävä tarkat vertailut. Laskun loppusumma ei ole sama kuin palvelujen kokonaiskustannus. Kustannuksia syntyy sopimuksen valvonnasta, epäkohtiin puuttumisesta, hankintojen valmisteluista, kilpailuttamisesta ym. Jos näitä kaikkia ei huomioida,oston lopullinen hinta saattaa nousta huomattavaksi. Paikallinen päätösvalta katoaa. Usein ulkoistaminen heikentää henkilöstön työsuhteen ehtoja ja johtaa irtisanomisiin. Entä hallinnolliset kustannukset? Miten palvelun laatu on varmistettu? Ostopalvelussa toimitetaan vain ne palvelut, jotka sopimuksessa on mainittu. Jos halutaan lisäpalveluja, niistä neuvotellaan erikseen ja jokainen laskutetaan ja hinnoitellaan erikseen. Nämä nostavat palveluhankinnan hintaa huomattavasti.
Jos esimerkiksi siivous ja kiinteistönhoito on järjestetty kunnan omana työnä, yllättävät tarpeet hoidetaan omalla henkilöstöllä ylitöinä tai siirtämällä henkilöstöä kohteesta toiseen. Näin kustannukset ovat pienemmät ja joustavuus palveluissa säilyy. Mutta ulkoistetussa palvelussa näin ei käy.
On paljon näkymättömiä kustannuksia, jotka saattavat ilmetä myöhemmin muilla kunnan sektoreilla tai asiakasmaksuina. Yleisin virhe on puutteellisesti tehty selvitystyö kaikista kustannuksista. Pidemmällä aikavälillä hyödyt menetetään.

Näitä taustoja vasten toivomme, että Parikkalan kunta harkitsee tarkoin miten se haluaa palvelujaan tuotettavan. Toivomme, että työntekijöitä kuultaisiin enemmän päätöksiä tehdessä. Monet kunnat ja kaupungit ovat ottaneet jo kertaalleen ulkoistetut palvelunsa takaisin omaksi työkseen huomattuaan niiden kalleuden, kankeuden ja huonon laadun. Toivomme, että työnantaja lisäisi avoimuutta yhteisissä asioissa. Työntekijöiltä varmasti löytyy halukkuutta kehittää omaa työtään ja etsiä keinoja työn tuottavuuteen. Palvelutuotannon uudistukset ovat onnistuneet parhaiten niissä kunnissa, joissa koko uudistusprosessi on toteutettu huolellisesti ja kunnan tavoitteet ja motiivit ovat kaikkien tiedossa.

Toivomme avoimuutta ja hyvää yhteistyöhenkeä

Parikkalan kunnan henkilöstön puolesta
Parikkalan kunnalliset JHL ry

Jäsentiedote

JÄSENTIEDOTE 1/2020
Hei Parikkalan Kunnalliset Jhl ry:n jäsenet.
On aika jälleen lähestyä teitä lyhyellä jäsentiedotteella.

Vuosi on lähtenyt käyntiin nopsasti ja talvi ollut aika erikoinen. Par’aikaa taistelemme kaikki yhdessä ja erikseen Korona-virusta vastaan. Vielä joku aika taaksepäin tämmöisestä ei ollut tietoakaan, nyt se on aiheuttanut monenlaisia rajoitteita elämäämme.

Ensimmäistä kertaa aikoihin myös kunnassamme on lomauttamisen uhka päällä. Osalle on jo tullut katkos työhön, työn keskeyttämisen merkeissä, joka on rinnastettavissa lomautukseen.
YT-neuvottelut alkoivat 31.3.2020. Neuvotteluissa ilmeni, että työnantaja suunnittelee lomauttavansa henkilökuntaa eri ammattialoilta.
Jokaisen lomautusuhan alla olevan henkilön kanssa lähiesimies kuitenkin keskustelee ja heille tarjotaan ensisijaisesti korvaavaa työtä. Jos työtä ei ota vastaan, silloin lomautus on edessä.

Seuraava päivä jolloin neuvotteluja luottamusmiesten ja työnantajan välillä asiasta käydään, on 14.4.2020. Silloin työnantajalla on jo lopullisia ehdotuksia lomautettavista henkilöistä ja lomautuksien pituuksista. Lomautukset astuvat voimaan aikaisintaan 14.5.2020.

Mikäli lomautukset kohdistuvat jäseniimme, muistakaa ottaa heti lomautuksen ensimmäisenä päivänä yhteys TE-keskukseen.

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi
2. Täytä päivärahahakemus
3. Liitä mukaan tarpeelliset liitteet
4. Seuraa hakemuksesi käsittelytilannetta

Liittomme ohjeistaa: pyrithän selvittämään tilanteesi ensisijaisesti nettisivuiltamme.
Syyskokous on yhdistyksen puitteissa pidetty viime vuoden lopulla ja muutoksia tapahtui.
Yhdistyksen uusi hallitus on seuraava: puh.joht ja taloudenhoitaja Sari Jäppinen, sihteeri Kaija Helkamäki, jäsenasioidenhoitaja Salla Aalto. Lisäksi jäseninä Riitta Hämäläinen, Pentti Laakkonen, Minna Hovirinne sekä varajäseninä Sari Silventoinen ja Esa Neuvonen.
Kaksi pitkäaikaista hallituksen jäsentä jäi eläkkeelle, Kirsti Ijäs ja Seppo Varin.

Yleisen kevätkokouksen korona-epidemian vuoksi siirsimme myöhäisempään ajankohtaan. Siitä ilmoitetaan kun tilanne normalisoituu ja voimme kokoontua turvallisesti.

Muistakaa jäsenet, niin liiton, kuin oman yhdistyksemme jäsenedut. Esimerkiksi kuntosalin poletista yhdistys maksaa jäsenelle puolet, kaksi kertaa 4 kk:n poletista tai 6 kpl kuukausipoleteista.
Elokuvaliput entiseen malliin myös, 2 lippua/v.
Liiton jäsenedut kannattaa hyödyntää myös jotka löytyvät www.jhl.fi sivustolta.

Kevään liittokierros on menossa myös.
Monelle alalle on jo saatu neuvottelutulos, myös monelle JHl:n alaiselle ammattialalle. Kunta-alan neuvottelut ovat kesken.

JHL:n neuvottelutavoitteet: Lisää euroja kukkaroon ja ilmaiset kiky-tunnit pois
Tulevien sopimusneuvottelujen yleiset tavoitteet on julkaistu. Matalapalkka-aloille haetaan teollisuutta suurempia palkankorotuksia, jotta palkkaeroja kurottaisiin umpeen. Lisäksi kiky-sopimuksen 24 tunnin ilmainen työajan pidennys pitää poistaa.

Alla olevasta linkistä voi lukea lisää neuvottelu-uutisia ja tavoitteita.
https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/sopimusneuvottelut-2020/neuvottelutavoitteet-2020/
Tärkeää on laittaa jäsentiedot kuntoon ja käykääkin tarkistamassa ne OmaJhl sivulta. Sähköpostiosoite ja puhelinnumero on hyvä olla oikein, sillä yhteydenotto näitä kanavia käyttäen on se pääasiallinen keino. Postin kulku on hidasta.

Yhdistyksemme kotisivuilla löytyy linkkejä Ajankohtaista palstalla, sekä linkkiosastolla, niin palkkaneuvotteluista, kuin muustakin. Käykää siellä lukemassa. http://www.parikkalanjhl.fi/
FB sivuille päivitetään koko ajan myös uutisia. Laittakaa pyyntöjä liittyä sivulle, niin sihteeri joka on sivuston ylläpitäjä, hyväksyy teidät sinne. Ainoa ehto sivustoon liittymiseen on jäsenyys nimenomaan Parikkalan Kunnalliset Jhl ry:ssä.

Nyt on tärkeää pitää huolta niin itsestämme kuin läheisistämme. Noudatetaan niitä ohjeita joita valtiovalta ja terveydenhuoltoviranomaiset meille laatii. Muistakaamme Presidenttimme sanat:
”Ottakaa fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä toisiinne – Me tarvitsemme toisiamme”.

Kaikesta huolimatta aurinkoista kesää odotellen. Yhdessä selviämme tästäkin.
JHL Kaakkois-suomen perhepäivä Holiday Club Saimaa 15.8.2020 klo 10-19.Päivän Riemut ovat tarkoitettu JHL:n jäsenille perheineen. Myös isovanhemmat ja kummit tervetuloa lasten kanssa viettämään mukavaa päivää Lappeenrantaan Rauhan alueelle. Lisätietoja ilmoittautumisesta omasta yhdistyksestäsi. Ilmoittauminen viimeistään 20.7.2020. Lue lisää myös nettisivuiltamme. Aktiviteettiranneke 20€/ henkilö. Alle 4 v ilmaiseksi. Easy Kitchenin kotiruokalounas klo 12.00 – 15.00 10 € / aikuinen ja 5 € / lapsi. Alle 4 v ilmaiseksi

Tervetuloa kotisivuille

Tämä on Parikkalan kunnalliset JHL ry:n kotisivu. Ajankohtaista palstalla lisää ajankohtaisia asioita. Käykäähän lukemassa. Käyttäkää aktiivisesti jäsenetuja, näin saatte hyötyä mahdollisimman paljon myös jäsenmaksuista. 

 logo_transparent_bg                                 20200430_113946273_iOS      

 

 

 

 

 

1200px-Parikkala.vaakuna.svg                  siivoojatar