Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425

Parikkalan paikallisosaston kotisivut

Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425 - Parikkalan paikallisosaston kotisivut

Tervetuloa kotisivuille

Tämä on Parikkalan kunnalliset JHL ry:n kotisivu. Ajankohtaista palstalla lisää ajankohtaisia asioita. Käykäähän lukemassa. Käyttäkää aktiivisesti jäsenetuja, näin saatte hyötyä mahdollisimman paljon myös jäsenmaksuista. 

Ammattiliitto JHL vastustaa hallituksen tylyä leikkauslinjaa yhdessä muiden SAK:n liittojen kanssa. 

Aloitamme syyskuussa PainavaSyy-mielenilmaukset hallituksen politiikkaa vastaan. Nyt sinunkin on aika toimia ja pelastaa suomalainen työelämä

https://www.jhl.fi/ajankohtaiset/painava-syy-nyt-on-sinun-aikasi-toimia Hallitus. Nyt on julmaa, kylmää ja rumaa.

 

 

 

 

 

Seuraa viestintäämme myös FacebookissaInstagramissa ja viestipalvelu X:ssä. Muista myös seurata aktiivisesti aluetoimistosi ja oman JHL-yhdistyksesi yhdistyksesi viestintää ja päivittää yhteystietosi omaJHL-palveluun.

 

Eläkeelle siirtyminen

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita, jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta eli 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan 4 kertaa vuodessa 24 euron suuruisena eränä. Jäsenmaksuviitteet jäsenmaksun maksamista varten voit tilata jäsenpalvelusta. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki liiton jäsenedut myös eläkkeelle jäätyäsi.

Jäsenpalvelun puhelinpalvelu numerossa 010 7703 430 on avoinna ma–to kello 9–12.

Voit tehdä muutokset netissä; https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/ota-yhteytta/

(klikkaa linkin kohtaa hiiren ykköspainikkeella, niin pääset suoraan jäsenpalvelun sivulle)

 

Lehtikirjoitus

Posti kulkee. Parikkalan Sanomat 2.4.2020
Parikkala, parasta yhdessä?
Parikkalan Kunnalliset JHL ry os. 425 on saanut yhteydenottoja jäseniltään liittyen kunnan toimintaan henkilöstönsä suhteen. Kunnan päättäjiltä toivomme avointa, keskustelevaa lähestymistapaa työntekijöitään kohtaan. Nyt henkilöstö kuulee heitä koskevia asioita kyliltä tai lukee niistä sanomalehdistä.
”Kunnan viranhaltijat valmistelevat teknisten palveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamista yhdessä Rautjärven kanssa ensi vuoden alusta lähtien. Asia on kirjattu kuntien tämän vuoden talousarvioihin. Parikkalassa teknisissä palveluissa sekä ruoka- ja puhtauspalveluissa on noin 40 työntekijää ja Rautjärvellä noin 25. Työntekijämäärä on kuntien kokonaisuuteen nähden merkittävä.” Näin asiasta kerrottiin Etelä-Saimaassa 18.2.2020. Parikkalan kunnan työntekijöitä ei ole asiassa lähestytty millään lailla. Asiasta ei ole keskusteltu, ei tiedotettu, JHL:n pääluottamusmies on myös asiassa lehtitietojen ja huhupuheiden varassa.
Uusi tilanne tuli eteen koronaviruksen takia, kun koulut suljettiin 18.3. Tämä kosketti— kunnan työntekijää, jotka työskentelevät Kirjolan ja Saaren kouluissa. Koulunkäynninohjaajat saivat yllättäen maanantaina 23.3. kutsun infotilaisuuteen tulevan työnkeskeytyksen johdosta. Se alkoi heti seuraavana päivänä 24.3. Kunnan johtoryhmä oli käsitellyt asiaa perjantaina 20.3. ja päättänyt keskeyttää ohjaajien työt. Asiasta ilmoitti rehtori maanantaina. Olisiko ollut hyvää henkilöstöjohtamista kertoa asiasta hyvissä ajoin ennen keskeytyksen alkamista? Olisiko voinut antaa työntekijöille aikaa reagoida asiaan? Olisivatko työntekijät sen ansainneet?
YT-neuvotteluja ei tarvinnut työnantajan mukaan, koska nyt on poikkeustilanne, korona, koulut ovat kiinni, ei ole tarvetta eikä töitä ohjaajille. JHL:n mukaan neuvotteluja olisi pitänyt käydä ja pääluottamusmiestä informoida tulevasta. Samalla kunnanhallitus päätti tiistaina 24.3. aloittaa poikkeusoloihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut muun henkilöstön kanssa. Siitäkin tieto tuli paikallislehden kautta työntekijöille 26.3. YT-neuvottelut ovat valitettavan yleinen tilanne muuallakin Suomessa, vaikka Suomen hallitus vetoaa kuntiin, että pidättäytyisivät mittavista irtisanomisista ja lomautuksista koronaviruksen aiheuttamassa epävarmuudessa.
Joissakin kouluissa ohjaajat jatkavat oppilaiden tukemista etänä samaan tapaan kuin opettajat opettavat. Oppilailta ei ole mihinkään hävinnyt tarve ohjaajan tukeen. Vanhemmat joutuvat selviämään kotona lapsien etäkoulunkäynnin kanssa itsekseen. Opettajat joutuvat valtavan työtaakan alle ja heiltä vietiin pois heidän työtään tukeva koulunkäynninohjaaja. Suurin harmi on kuitenkin oppilaita kohtaan, jotka hyötyisivät ohjaajilta saamastaan tuesta.
Voimmekin kysyä millaista henkilöstöjohtamista Parikkalassa halutaan noudattaa. Olisiko korrektia ja hyvää johtamista keskustella henkilöstönsä kanssa asioista? Haluaako kunnan johto viestiä työntekijöilleen arvostavansa heitä ja heidän olevan tärkeitä, niin tärkeitä, että asioista avoimesti keskusteltaisiin. Siltä ei kunnan työntekijöistä tällä hetkellä todellakaan tunnu. Työntekijät ovat huolissaan tulevasta, onko työpaikkoja, miten tässä edetään, miksi kukaan ei kerro mitään. Tällä hetkellä on tunne, että meidät on unohdettu, meillä ei ole väliä.
Parikkalan kunnan henkilöstöstrategiassa puhutaan tehokkaasta ja avoimesta tiedonkulusta. Kuinka hyvin tämä on toteutunut? Mielestämme ei kovin hyvin. Toivommekin työnantajan panostavan enemmän huomioita avoimuuteen ja henkilöstön kuulemiseen, henkilökunnan motivointiin ja hyvinvointiin. Näin viihtyvyys työssä lisääntyy, joka näkyy siten tuloksellisuudessa ja sitoutumisessa.

Parikkalan Kunnalliset JHL ry os. 425:n hallitus jäseniensä puolesta

Parikkalan-Rautjärven Sanomat 20.5.2020

Humiseva Harjulinnan Harju

Kunnassa on tällä hetkellä suunnitelmia, jotka koskettavat kunnan työntekijöitä. Viimeisempänä kunnan teknisen toimen muutokset. Asiassa edetään kovalla vauhdilla ja pelkona on, että asiaa ei käydä tarpeeksi ja avoimesti läpi kunnan viranhaltijoiden, valtuutettujen, työntekijöiden ja kuntalaisten kesken. Työpaikalla tapahtuvat muutokset, joilla on vaikutuksia henkilöstöön, kuuluvat yhteistoiminnan asiapiiriin, mikäli muutokset vaikuttavat olennaisella tavalla henkilöstön asemaan tai työehtoihin. Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoiminnassa käsiteltävän asian, niitä tulee käsitellä yhteistoiminnassa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin asiasisältöihin voidaan vielä aidosti vaikuttaa.

Asiasta ei näköjään aiota keskustella eikä tiedottaa ennen kuin päätökset on tehty. Henkilöstö on täysin unohdettu. Muutokset koskevat kuitenkin 1/3 työntekijöistä ja jos mukaan otetaan lomituspalvelujen suunnitellut muutokset, puhutaankin jo yli 50 % työntekijöistä.

Elinkeinojohtajan irtisanomisen myötä ollaan tilanteessa, jossa elinkeinoelämää pitäisi kehittää .Nyt suunnataan katseita Imatran seudun kehitysyhtiön palveluihin. Samoin huhut kertovat ruokapalvelujen ostosta Imatralta. Ruoka siis kuljetetaan Imatralta Parikkalaan. Parikkala on mukana HINKU-hankkeessa ja kunnan nettisivuilla todetaan: ”Liikenteen polttoaineet ovat Parikkalan merkittävin kasvihuonekaasulähde. Yksityisten ja julkisten palvelujen keskittäminen lisää liikennöintitarvetta koko suuren ja pitkänomaisen kunnan alueella.” Tätä vasten ajatus ruuan valmistamisesta ja kuljettamisesta tuntuu naurettavalta. Ruuan paikallisuus ja lähituottajat kärsivät tällaisesta asiasta myös.
Jos palveluja ulkoistetaan, on tehtävä tarkat vertailut. Laskun loppusumma ei ole sama kuin palvelujen kokonaiskustannus. Kustannuksia syntyy sopimuksen valvonnasta, epäkohtiin puuttumisesta, hankintojen valmisteluista, kilpailuttamisesta ym. Jos näitä kaikkia ei huomioida,oston lopullinen hinta saattaa nousta huomattavaksi. Paikallinen päätösvalta katoaa. Usein ulkoistaminen heikentää henkilöstön työsuhteen ehtoja ja johtaa irtisanomisiin. Entä hallinnolliset kustannukset? Miten palvelun laatu on varmistettu? Ostopalvelussa toimitetaan vain ne palvelut, jotka sopimuksessa on mainittu. Jos halutaan lisäpalveluja, niistä neuvotellaan erikseen ja jokainen laskutetaan ja hinnoitellaan erikseen. Nämä nostavat palveluhankinnan hintaa huomattavasti.
Jos esimerkiksi siivous ja kiinteistönhoito on järjestetty kunnan omana työnä, yllättävät tarpeet hoidetaan omalla henkilöstöllä ylitöinä tai siirtämällä henkilöstöä kohteesta toiseen. Näin kustannukset ovat pienemmät ja joustavuus palveluissa säilyy. Mutta ulkoistetussa palvelussa näin ei käy.
On paljon näkymättömiä kustannuksia, jotka saattavat ilmetä myöhemmin muilla kunnan sektoreilla tai asiakasmaksuina. Yleisin virhe on puutteellisesti tehty selvitystyö kaikista kustannuksista. Pidemmällä aikavälillä hyödyt menetetään.

Näitä taustoja vasten toivomme, että Parikkalan kunta harkitsee tarkoin miten se haluaa palvelujaan tuotettavan. Toivomme, että työntekijöitä kuultaisiin enemmän päätöksiä tehdessä. Monet kunnat ja kaupungit ovat ottaneet jo kertaalleen ulkoistetut palvelunsa takaisin omaksi työkseen huomattuaan niiden kalleuden, kankeuden ja huonon laadun. Toivomme, että työnantaja lisäisi avoimuutta yhteisissä asioissa. Työntekijöiltä varmasti löytyy halukkuutta kehittää omaa työtään ja etsiä keinoja työn tuottavuuteen. Palvelutuotannon uudistukset ovat onnistuneet parhaiten niissä kunnissa, joissa koko uudistusprosessi on toteutettu huolellisesti ja kunnan tavoitteet ja motiivit ovat kaikkien tiedossa.

Toivomme avoimuutta ja hyvää yhteistyöhenkeä

Parikkalan kunnan henkilöstön puolesta
Parikkalan kunnalliset JHL ry

Jäsentiedote

1/2022

Tervehdys Jhl:n jäsen

Vuosi on jo lähtenyt ripeästi käyntiin, ikävä kyllä edelleen koronan parissa, mutta yritetään pysyä positiivisina ja toiveikkaina, että kyllä tästä selvitään. Kesää kohti kuitenkin mennään koko ajan ja illat valostuvat.

Työelämässä olevat saavat uudet työehtosopimukset kunhan sopimusneuvottelut on käyty. Niistä liitto paraikaa neuvottelee ja Kirkon alan neuvotteluissa – JHL hakee alan ostovoimaa parantavaa ratkaisua. Julkisen sektorin liitot, johon Jhl:kin kuuluu, tähtäävät palkankorotusten lisäksi palkkaohjelmaan, työhyvinvoinnin parantamiseen ja tasaisempaan perhevapaan jakautumiseen. Perhevapaalakihan muuttuu 1.8.2022

Liitossa ylintä valtaa käyttää edustajisto johon kuuluu 120 jäsentä. Tämän edustajiston vaalit käynnistyvät 7.2-1-3 ja nyt on mahdollisuus saada myös oman yhdistyksemme edustaja edustajistoon. Olenkin asettunut jälleen ehdolle numerolla 9. Tässä liitteenä mukana olevasta esitteestä näet asioita jotka ovat minulle tärkeitä, jos jaat ajatukseni kanssasi, äänestä siis numeroa 9. Olen sitoutumattomana demareiden listalla, en ole minkään puolueen jäsen. Sitoutumattomuus on minulle tärkeä asia.
Kaikki jäsenet jotka ovat liittyneet 31.10.2021 mennessä, ovat äänestyskelpoisia, joten reippaasti vaan etsimään sopiva ehdokas ja ääntä antamaan. Jhl;n vaalikone aukeaa 7.2. ja siellä kannattaa vierailla ja verrata ehdokkaiden ajatuksia omien kanssa. Olen siellä itsekin tuonut esille omia minulle tärkeitä mietteitä.

Äänestäjien kesken on myös arvontaa. Liitto arpoo 3 sähköpyörää ja 5 kpl 1000 € lahjakorttia. Oma yhdistyksemme arpoo kaikkien äänestäneiden jäsenten kesken 85 € arvoisen lahjakortin kalevalaisen jäsenkorjaajaan vastaanotolle.

Yhdistyksen hallitus on hivenen uudistunut vuoden alusta. Puheenjohtajana jatkaa edelleen Sari Jäppinen ja varapuh.johtaja on Pentti Laakkonen. Sihteerinä jatkaa Kaija Helkamäki ja jäsenasioita hoitaa Salla Aalto. Talousasioita hoitaa Minna Hovirinne ja uutena jäsenenä hallitukseen tuli Merja Konnu. Varajäsenenä jatkaa Sari Silventoinen ja toinen varajäsen uutena Emilia Saarimäki.

Muistakaa käyttää liiton jäsenetuja ja käykää tarkistamassa liiton sivuilta ne, jos on päässyt unohtumaan. Samalla voitte tarkistaa että jäsentiedot ovat ajan tasalla ja onko ruksi ruudussa, jolla saatte vuosikalenterin ensi vuonna ja siitä eteenpäin. Mene omaJHL:n kirjautumiseen JHL:n verkkosivun ylälaidasta kohdasta kirjaudu sisään.
Vierailkaa yhdistyksemme kotisivuilla www.parikkalanjhl.fi siellä on linkkejä joihin kannattaa tutustua ja liiton sekä yhdistyksemme jäsenedut.

Lopuksi kaikille hyvää vuoden alkua, kevään sekä kesän odotusta. Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne.

Terveisin Kaija Helkamäki Parikkalan kunnalliset JHL sihteeri

Tervehdys jäsenet

Kesä on takana ja talven odottelu edessä, jouluineen kaikkineen. Olemme eläneet erikoisia aikoja ja toivottavasti jossain vaiheessa pääsemme palaamaan normaaliin, ellei tämä kaikki ole sitä uutta normaalia.

Korona-aika on tuonut varmasti kaikille hankaluuksia sekä muutoksia elämään, on ollut keväällä valtiovallalta yli 70 vuotiaille tiukkoja ohjeita pysytellä kotosalla, emme ole voineet silloin tapailla läheisiä, rajoitteita ollut liikkumisessa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Matkailua ulkomaille ei ole voinut harrastaa vapaasti. Ehkä monille on kotimaan matkailu tuonut uusia elämyksiä ja huomattu, että omassa kotimaassakin on paljon nähtävää ja koettavaa.

Mekin olemme yhdistyksessä joutuneet karsimaan tapahtumat pois, kuten pikkujoulun ja tälle vuodelle suunnitellun jäsenillan. Kevätkokouskin jouduttiin siirtämään alkusyksyyn. Olemme opetelleet myös hallituksen kokouksia pitämään etäyhteyksillä.

Parikkalan kunta työnantajana on vuoden aikana muistanut työntekijöitään uusilla suunnitelmillaan. Keväällä jo heti koronatilanteen alkaessa jaetiin lomautuslappuja, kunnes kaikki peruttiinkin. Sitten heti alkusyksystä työnantaja alkoi suunnitella yhteistyötä Rautjärven kanssa teknisen toimialan puolella, siihen liitettiin myös ruoka -ja puhtauspalvelu. Suunniteltiin yhtiön perustamista. Liekö ollut aktiivisen toiminnan syytä yhdistyksemme ja kunnan joidenkin päättäjien suuntaan, kunta otti aikalisän. Ensi vuonna katsotaan uudelleen, tuskin kuitenkaan yhteistyötä tai yhtiötä on heidän puolelta unohdettu. Muutoksiahan aina tulee sille emme voi mitään, mutta olemme yhdistyksenä toivoneet reilua ja avointa keskustelua, ei salamyhkäistä kabinettikeskustelua vaan, että asioissa voisi meidän työntekijöiden kantaa kuunnella ja löytää hyvä yhteishenki näin. Oma liittomme olikin hyvin aktiivisesti mukana yhdistystämme tukemassa.

Jhl liittona on joutunut myös valtakunnallisesti ottamaan kantaa useisiin ulkoistamis- ja irtisanomistapauksiin. Kunnat ja kaupungit ovat monet tiukkojen säästökuurien kourissa. Niin myös Parikkala. Kohtuutonta, että se säästö useimmiten otetaan henkilöstöstä, lomauttamalla, irtisanomisilla jne.

Jos jotain hyvää tästä korona-ajasta etsii, niin kansakuntana varmasti olemme osoittaneet miten nöyrästi olemme valmiit noudattamaan ohjeita. Nyt vielä kun jaksamme jatkaa samaa linjaa, käytämme maskeja, pidämme turvavälit ja huolehdimme hygieniasta.

Jhl:n jäseninä muistakaa käyttää jäsenetuja, vierailkaa kotisivuilla http://www.parikkalanjhl.fi/, pyrimme sinne lisäämään uutisia aika-ajoin. Linkit esim seuraaviin uutisiin löytyvät kotisivulta sekä liiton ajankohtaista sivulta:

Nenäpäivä-keräys on jälleen käynnissä!

Tekemällä Nenäpäivä-lahjoituksen JHL:n nettilippaaseen autat heikossa asemassa olevia työntekijöitä kehitysmaissa ja tuet lapsityövoiman vastaista työtä. Lahjoittaminen onnistuu helposti tekstiviestillä tai verkossa!

-Päivähoitomaksujen alentaminen lisäisi tasa-arvoa ja työllisyyttä

JHL kannattaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista.

-Vanhustyön kriisi ei ratkea hoiva-avustajia mollaamalla, Päivi Niemi-Laine muistuttaa

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine hämmästelee Tehyn Millariikka Rytkösen halveksivaa suhtautumista hoiva-avustajiin. Niemi-Laine muistuttaa Kuntalehden mielipidekirjoituksessaan, että Hoiva-avustajia palkataan vanhustenhoitoon yhä enemmän ja heidän työpanostaan tarvitaan, jotta alan työvoimapula saadaan kuriin.

Kunnallisvaalit ovat edessä. Toivotaan, että hyviä ehdokkaita löytyy.

Sinä eläkeläisjäsen tai joka olet pian jäämässä eläkkeelle, muista että voit olla liiton jäsen. Näin säilytät jäsenedut, maksamalla itsenäisesti 8 €/kk. Tässä vielä muistin virkistämiseksi kuinka asia hoidetaan:

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita, jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta eli 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan 4 kertaa vuodessa 24 euron suuruisena eränä. Jäsenmaksuviitteet jäsenmaksun maksamista varten voit tilata jäsenpalvelusta. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki liiton jäsenedut myös eläkkeelle jäätyäsi.

Samoin Fb:n sivuilta löytyy uutisia, sinne voit laittaa, mikäli olet facebookissa, pyynnön, niin facebookin ylläpitäjä voi hyväksyä sen.

Syyskokous pidettiin Juhlatila Louhelassa 4.11.2020 ja siihen osallistui 11 henkeä. Toivomme, että useampikin jäsen osallistuisi näihin yhteisiin kokouksiin, ketään ei pakotetta ottamaan mitään järjestötehtäviä kontolleen. Sitä ei kannata pelätä. Meillä on tällä hetkellä toimiva yhdistyksen hallitus, mutta toivomme, että ideoita tulisi jäsenistöltä mitä haluaisitte meidän yhdistyksenä tekevän paremmin tai enemmän ja millaista toimintaa haluaisitte. Rohkeasti vaan ideoita, niitä voi lähettää vaikka sähköpostilla hallituksen jäsenille, yhteystiedot löytyvät kotisivuilta ja tämän kirjeen lopusta.

Syyskokouksessa järjestettiin lahjakorttiarvonta Kultajousi liikkeeseen ja onnetar suosi Minna Keskimäkeä.

Kokousta edeltävässä hallituksen kokouksessa päätimme edelleen jatkaa jäsenetuna kuntokorttietuutta, mutta huomioikaa, että jäsenyyden tulee olla voimassa kun haette etua. Myös eläkeläisellä. Epäselvissä tapauksissa tarkistamme jäsenyyden voimassaolon liiton jäsentiedoista.

Lopuksi toivotamme kaikille terveyttä ja voimia jaksaa tämän erikoisen ajanjakson läpi.

Pitäkää huolta itsestänne, toisistanne ja muistakaa heitä jotka ovat yksin kaiken tämän keskellä. Pieni puhelinsoitto ystävälle tai tutulle ja kysyminen kuinka jaksat, varmasti piristää.

Pitäkää huolta, että yhteystietonne ja muut tiedot ovat oikeat liiton jäsentiedoissa.

Hyvää loppuvuotta 2020

Parikkalan kunnalliset Jhl ry hallitus

Sari Jäppinen, puh.joht. sarijappinen1@gmail.com

Salla Aalto, jäsenasiat salmaorvokki@gmail.com

Kaija Helkamäki, sihteeri kaija.helkamaki@pp.inet.fi

Pentti Laakkonen, pääluottamusmies pentti.laakkonen@parikkala.fi

Esa Neuvonen, luottamusmies esa.neuvonen@parikkala.fi

Sari Silventoinen sari.silventoinen@pp,inet,fi

Riitta Hämäläinen ritulissu69@gmail.com

Minna Hovirinne minna.suomalainen01@gmail.com