Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425

Parikkalan paikallisosaston kotisivut

Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425 - Parikkalan paikallisosaston kotisivut

Ajankohtaista

 Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi: työnantaja antaa ohjeet miten ja milloin vapaata voi hakea. Vapaata on mahdollisuus maksimissaan saada 19 pv. (0,5 x 38=19) Tämä maksimimäärä tulee jos on lomaoikeus 38 pv. Mikäli on vähemmän lomaoikeuspäiviä, kerroin on kuitenkin 0,5, jolla saa oman määrän selville.
 Ohessa linkki lomarahavapaasta ja tietoa jos asia tulee ajankohtaiseksi jonkun kohdalla. Olkaa tarkkoja ja kannattaa kysyä apua ja neuvoa luottamusmieheltä varmuudeksi ennen kuin päättää ja käy kysymään työnantajalta lomarahojen vapaaksi vaihdosta. Huomioikaa tämä ohjeen kohta, sillä luottamusmiehet neuvottelee nimenomaan tästä sijaisuuskysymyksestä ja kannattaa odottaa kuinka meillä neuvottelut menee, sillä tärkeää toimia joka paikassa tasapuolisesti ja samoilla linjoilla:
”Lomarahan vaihtaminen vapaaksi ei saa lisätä työssä olevien työkuormitusta, joten esimerkiksi sijaisten tai muuten lisähenkilökunnan hankkiminen on tärkeä keskustelunaihe, mikäli työssä ei ole luontevia kausivaihteluita, joita voitaisiin hyödyntää. Pelkästään työnantajalle syntyvän säästön takia ei viranhaltijan/työntekijän tule sopia lomarahavapaasta. Lähtökohtana on oltava viranhaltijan/työntekijän oma halukkuus vaihtomahdollisuuden käyttämiseen.
https://www.jhl.fi/blogi/tyosuojeluvaalit-tulevat-hyppaathan-mukaan-kelkkaan/