Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425

Parikkalan paikallisosaston kotisivut

Parikkalan kunnalliset JHL ry osasto 425 - Parikkalan paikallisosaston kotisivut

Työehtosopimus 1.4.2020 −28.2.2022

Sopimus pähkinänkuoressa. Lue tarkemmat seikat linkistä ” Uusi KvTes”

Sopimuskausi on 1.4.2020 −28.2.2022 (23 kuukautta).

Ensimmäinen yleiskorotus 1.8.2020 joko 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia. Euromääräinen korotus maksetaan niille henkilöille, joiden tehtäväkohtainen palkka on korkeintaan 2131,15 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka ylittää kyseisen summan, korotus maksetaan prosenttikorotuksena.

Toinen yleiskorotus 1.4.2021. Yleiskorotus on 1,0 prosenttia.

Henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavasti edellä mainittuina ajankohtina 1,22 prosenttia ja 1 prosentti.

Paikallinen järjestelyerä on suuruudeltaan 0,80 prosenttia ja se maksetaan 1.4.2021.

Kiky-tunnit poistuvat elokuussa
Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020. Uuden KVTES:n mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Kilpailukykysopimukseen liittynyt lomarahojen leikkaus päättyi vuonna 2019.

Vuonna 2021 työntekijät ja viranhaltijat voivat vaihtaa lomarahansa tai osan siitä vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa. Suullinen sopimus ei riitä, vaan sopimus on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköisesti.